1. Úvod
 2. Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Pronájem reklamních ploch

Vážení návštěvníci, 

společnost Confidence Media, s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, včetně údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Confidence Media, s.r.o. (www.pronajem-billboardu.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Confidence Media, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších.

1) Zpracování protokolových souborů (access a error logy na serverech) 

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Confidence Media, s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky nebo do přepsání dalšími záznamy cyklicky. 

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Confidence Media, s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Confidence Media, s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • Webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Confidence Media, s.r.o. navštívil
 • IP-adresa
 • Datum přístupu a doba přístupu
 • Případný dotaz návštěvníka
 • Kód odpovědi http / https
 • Přenášené skupiny dat
 • Údaj o prohlížeči a operačním systému počítače či mobilního telefonu / tabletu návštěvníka webové stránky

2) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Confidence Media, s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti Confidence Media, s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví), bude společnost Confidence Media, s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Confidence Media, s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. 

Osobní údaje návštěvníka začne společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Confidence Media, s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost Google (Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (dále jen „Google“) a společnost Mailchimp (MailChimp, Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) (dále jen „Mailchimp“). 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé z třetích osob a tím i v rámci EU a také mimo EU) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Confidence Media, s.r.o. (viz kontakty), e-mailem na adresu gdpr@cmedia.cz. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Confidence Media, s.r.o. možné.

3) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Společnost Confidence Media, s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost Confidence Media, s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb. 

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Confidence Media, s.r.o. bude společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Confidence Media, s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Confidence Media, s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Confidence Media, s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. 

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti Confidence Media, s.r.o. uplatněna reklamace služby, bude společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Confidence Media, s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Confidence Media, s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Confidence Media, s.r.o. reklamaci vyřídit. 

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Confidence Media, s.r.o. sama, případně za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Confidence Media, s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel, kterému může společnost Confidence Media, s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od typu služby, která je reklamována. Informace o konkrétním dodavateli, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Confidence Media, s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@cmedia.cz.

4) Google Analytics a Google Adwords - analýzy přístupů na webové stránky

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Confidence Media, s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). 

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Confidence Media, s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak

 • Změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše 
 • Kliknutím na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce; 
 • Instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. 
 • V rámci služby Google Analytics využívá společnost Confidence Media, s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Confidence Media, s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

5) Užívání sociální pluginů

Webové stránky společnosti Confidence Media, s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • Plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 
 • Plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Confidence Media, s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

6) Zpracování osobních údajů novinářů

Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost Confidence Media, s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@cmedia.cz. V takovém případě společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz. 

Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost Confidence Media, s.r.o. nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti Confidence Media, s.r.o. uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například informování spotřebitelů o produktech a službách atd.) zpracovává společnost Confidence Media, s.r.o. dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře. 

Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost Confidence Media, s.r.o. sama, případně za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

7) Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností Confidence Media, s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává
 • Právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů 
 • Právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů 
 • Právo na omezení zpracování jejich osobních údajů 
 • Právo na přenositelnost osobních údajů 
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Confidence Media, s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Confidence Media, s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže. 

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

8) Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení 
 • E-mailová adresa 
 • Firma (volitelně) 
 • IČO (volitelně) 
 • Telefon

V případě uzavření objednávky dále společnost Confidence Media, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje:

 • Dodací adresa 
 • Fakturační adresa 
 • DIČ 
 • Číslo bankovního účtu / bankovní spojení

9) Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost: 

Confidence Media, s.r.o. 
Sídlo: U Bulhara 1611/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 
IČO: 25689657 
Tel: +420-226 216 161 
E-mail: gdpr@cmedia.cz 

Společnost Confidence Media, s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy gdpr@cmedia.cz. 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 20.5.2018. 

kontaktovat
specialistu